ความสุขแท้จริง บางครั้ง อาจจะที่ตรงข้ามกับที่เราคิด

0
18

ความสุขแท้จริง บางครั้ง…อาจจะที่ตรงข้ามกับที่เราคิด

หลายคนคิดว่าความสุข..เกิดจากการได้ได้ครอบครอง

ได้หน้าตาได้ชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ หรือได้..ฯลฯ

โดยลืมไปว่า..ทุกสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งต้องผันแปร

สิ่งที่ได้มา..สักวันต้องเสียไป

ได้…จึงเท่ากับเสีย

สุข…จึงกลายเป็นทุกข์

ด้วยเหตุนี้ รู้จักพอ…จึงเป็นสุข

สำนึกคุณ..จึงเป็นสุข

เมื่อพอเพียง…ไม่มี…ก็ไม่ทะยานอยาก

ได้มา…ก็ขอบคุณ เสียไป…ก็ไม่เสียใจ

ใครมา…ก็ยินดี ใครจากไป…ก็อวยพร

ทำทุกอย่างด้วยความรู้พอ สำนึกคุณ

จึงสามารถทำทุกอย่างอย่างเต็มใจ สุขใจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here